Deze website maakt gebruik van cookies. Klik op akkoord om door te gaan met het bekijken van deze website.

Als logopediste in het speciaal onderwijs in Nijmegen heb ik vele jaren kinderen met taal- en spraakproblemen begeleid. Als gevolg van taalproblemen, zwakke sociale en/of communicatieve vaardigheden kunnen kinderen problemen ontwikkelen in hun contact met anderen. Als een kind zich onbegrepen voelt omdat het zich met taal niet verstaanbaar kan maken of de ander niet begrijpt, kunnen gedragsproblemen ontstaan of verergeren. Dit kan zich enerzijds uiten in oppositioneel gedrag, boosheid en agressie en anderzijds in angst, verdriet of teruggetrokken gedrag. Naast gedragsproblemen kunnen psychische of psychosomatische klachten ontstaan. Kinderen kunnen zich ongelukkig voelen, een negatief zelfbeeld ontwikkelen of lichamelijke klachten krijgen zoals hoofd- en buikpijn.

Als kindercoach en logopedist help ik de taalvaardigheid en communicatie van het kind te verbeteren. Hierbij ligt de nadruk op het kunnen verwoorden en begrijpen van gedachten en gevoelens door middel van taal (pragmatiek). Vanuit mijn praktijk in Nijmegen help ik vooral kinderen in Nijmegen, Lent, Groesbeek, Malden, Wijchen, Beuningen, Overasselt, Grave en andere plaatsen in de regio.

Kinderen met autisme hebben vaak moeite met het doorgronden van de exacte betekenis van taal, communicatie en sociale situaties. Dit in tegenstelling tot niet autistische kinderen die over het algemeen een aangeboren talent hebben om abstracties van taal en sociaal gedrag te begrijpen. Autistische kinderen ondervinden obstakels in taalgebruik (pragmatiek), de sociale spelregels van het taalgebruik en taalbegrip (semantiek). 

Deze obstakels hebben gevolgen voor deelname aan het sociale verkeer op school of sportclub en voor het beheersen en uitvoeren van (schoolse) vaardigheden omdat hierbij een groot beroep wordt gedaan op mondelinge en schriftelijke communicatie van het kind. Problemen in de mondelinge communicatie uiten zich in moeite hebben met een hulpvraag stellen, je mening kunnen geven, voor jezelf opkomen of een adequaat antwoord kunnen geven op een vraag. Obstakels in de schriftelijke communicatie kunnen bijvoorbeeld zijn, het schrijftempo, produceren van een leesbaar handschrift, het maken van relevante aantekeningen, jezelf kunnen verwoorden op papier of weten hoe je een correctie aanbrengt in een toets.

Als ouders een hulpvraag of zorgen hebben over de taal- en/of communicatievaardigheden van hun kind kunnen ze contact met mij opnemen. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek met ouders en kind. In dit gesprek bespreken we de zorgvraag en verkennen we welke hulp geboden kan worden. In veel gevallen wordt er eerst onderzoek gedaan naar de taalvaardigheid en sociale- en/of communicatieve vaardigheden. De onderzoeksresultaten worden met ouders en kind besproken. Vervolgens bespreken we welke methodiek ingezet kan worden en wat de duur van het traject zal zijn.

Lees meer: Onderzoek, diagnostiek, methodiek en trainingen