kernvisie.jpg

De doelgroep

Kinderen die ‘anders leren’ komen vaak, ondanks een normale intelligentie, onvoldoende tot goed resultaat. Ze worden omschreven als druk of juist afwezig, beweeglijk of lastig te begeleiden, maar ook als creatief, gevoelig, praktisch en fantasievol. Ondanks de vele inspanningen van kind, school en ouders lukt het leren bij deze kinderen niet goed. Vaak is er bij deze kinderen sprake van een diagnose als dyslexie, dyscalculie of ADD/ADHD. De problemen die deze kinderen hebben, laten zich zien als automatiseringsproblemen, lees-, spelling- en rekenproblemen. De gevolgen hiervan kunnen verminderde concentratie, faalangst en negatief zelfbeeld (‘ik kan het toch niet’) zijn. Maar ook angsten, slecht slapen, bedplassen en niet naar school willen of durven.

De Kernvisiemethode

Het coachen met de Kernvisiemethode heeft als doel het kind op zijn eigen manier te laten ervaren dat het wel kan leren en tot resultaten kan komen: een toets halen of een examen met goed gevolg afleggen. Het kind leert zichzelf en zijn leerstrategie (manier van leren) ontdekken en gaat zien dat het op leergebied tot veel meer in staat is dan het eerst dacht.
Het kind leert diverse technieken aan om lesstof visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Het is belangrijk dat het kind goed gemotiveerd is om hier aan te werken en ouders hebben hierbij een begeleidende taak. 
De Kernvisiemethode heeft naast het effect op de leerproblemen ook een positieve invloed op sociaal-emotionele problemen die een rol kunnen spelen.

Het coachingtraject

Na het intakegesprek volgen 6 tot 8 coachingsessies, waarin het kind zich de technieken rondom de Kernvisiemethode eigen maakt. Tussen de sessies is een periode van drie weken, zodat het kind de gelegenheid heeft om zich het geleerde eigen te maken. Daarbij heeft het de ouder, als begeleider, nodig. Het traject start met een intake van een half uur. Als het traject zinvol blijkt te zijn volgt meteen een eerste sessie. Na deze sessie heeft het kind de basismethodiek aangeleerd en zal zelf gaan ontdekken dat leren op deze manier beter gaat. Vervolgens worden in de volgende sessies weer nieuwe elementen aangereikt. Doordat de resultaten direct zichtbaar zijn, werkt dit sterk op de motivatie van het kind.

Wat kan er aan de orde komen?

 • Het alfabet
 • Lezen
 • Spelling
 • Lange klank/ korte klank
 • Twee letterklanken (eu, au, ou etc.)
 • Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord
 • Leren van grote teksten
 • Automatisering rekensommen
 • Automatisering tafels
 • Topografie
 • Mindmappen
 • Klokkijken
 • Concentratie verbetering
 • Faalangst bestrijding
 • Verbetering zelfbeeld

Wenden Kindercoaching & Logopedie
S.J.A. (Wiep) van Camp – van Haren
Molenveldlaan 150 6523RN Nijmegen

KvK 66829291
BTW nr 164925417B02
Bankreknr NL61 KNAB 0255 5193 11