kindercoaching.jpg

De doelgroep

Wenden Kindercoaching is er voor kinderen en jongeren die met problemen kampen die ze zelf of met behulp van hun naaste omgeving niet kunnen oplossen. En voor ouders die hierbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ieder kind heeft talenten en mogelijkheden, maar is zich daar vaak onvoldoende van bewust.