logopedie.jpg

Onderzoek, diagnostiek, methodiek en trainingen

Onderzoek en diagnostiek van (sociale) communicatie- en taalvaardigheden
De Vragenlijst Denkprocessen (VLDP) is een diagnostische toets van de communicatievaardigheden van kleuters. Deze toets bepaalt het denkgesprek niveau van het kind en sluit goed aan bij de DenkGesprekmethodiek (DGM).
De ToM-test-R (Theorie of Mind) test de cognitieve vaardigheid van het kind om aan zichzelf en aan anderen gedachten, gevoelens, ideeën en intenties toe te kunnen schrijven en op basis daarvan te anticiperen op het gedrag van anderen. De test is een handelingsgericht diagnostisch instrument dat een sterkte/zwakte analyse maakt van de ToM vaardigheden bij kinderen van 4-12 jaar als basis voor het uitgangsniveau van de ToM training.
De RTNA (Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing) is een diagnostisch onderzoek naar de pragmatische vaardigheden en meer specifiek de narratieve (verhalende) vaardigheden van het kind en analyseert de woordvinding (4-10 jaar).
CELF-4nl (Clinical Evaluation of Language Fundamentals) is een instrument om taal- en communicatieproblemen bij kinderen en jongeren van 5-18 jaar te diagnosticeren. De test geeft een goed beeld van de algemene taalvaardigheid van het kind.

De duur van de onderzoeken is afhankelijk van de hulpvraag en zal met ouders en kind voor aanvang van het onderzoekstraject besproken worden.

Methodiek voor (sociale) communicatie- en taalvaardigheden
De DenkGesprekmethodiek (DGM) is een methodiek om kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling te stimuleren.
Kinderen beter leren communiceren is een therapieprogramma dat zich richt op kinderen met een talige leeftijd vanaf twee jaar die moeite hebben met het verwoorden van hun intenties. Het is in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, maar de beschreven werkwijze is ook geschikt voor andere kinderen met taalontwikkelingsstoornissen die problemen ondervinden bij het uiten van hun bedoelingen middels taal.
De ToM training is een training waarbij kinderen leren denken over denken en leren begrijpen van emoties. De training kan zowel individueel als in een groepje gegeven worden.

Trainingen voor (sociale) communicatie- en taalvaardigheden
Deze trainingen kunnen individueel, in tweetallen of in groepjes gegeven worden.
DGM in de praktijk training voor het stimuleren van de taal- en cognitieve ontwikkeling.
PO: groep 1-3 Individueel leeftijd 4-7 jaar
Training Kinderen leren beter communiceren training communicatieve functies (in het bijzonder geschikt voor kinderen met ASS)
PO: groep 1-3 Individueel leeftijd 2-6 jaar
ToM training Sociale cognitietraining (in het bijzonder geschikt voor kinderen met ASS)
PO: groep 1 -4 Individueel leeftijd 4-9 jaar
ToM training 10-14 Sociale cognitietraining (in het bijzonder geschikt voor kinderen met ASS)
PO: groep 7-8 Individueel leeftijd 10-12 jaar

De duur van het begeleidingstraject is afhankelijk van de problematiek en de bijbehorende methodiek/ training. Voor aanvang van de begeleiding zal dit besproken worden met ouders en kind.

Wenden Kindercoaching & Logopedie
S.J.A. (Wiep) van Camp – van Haren
Molenveldlaan 150 6523RN Nijmegen

KvK 66829291
BTW nr 164925417B02
Bankreknr NL61 KNAB 0255 5193 11