Deze website maakt gebruik van cookies. Klik op akkoord om door te gaan met het bekijken van deze website.

De Bikkeltraining is een laagdrempelige, effectieve training voor kinderen van 4 tot 15 jaar.
De trainingen hebben als doel het vergroten van de weerbaarheid, verbeteren van de sociale vaardigheden (SoVa), verminderen van faalangst en vergroten van de zelfredzaamheid. De groep bestaat uit maximaal 7 jongens en meisjes van ongeveer dezelfde leeftijd.
Voor de meeste kinderen is de interactie van een groep prettig en leerzaam. Naar elkaar kijken en met elkaar praten helpt kinderen bij het uitvoeren van de opdrachten en bij het oefen van sterk ‘staan’, duidelijk zijn en nee zeggen.
Is uw kind toch meer gebaat bij een 1 op 1 begeleiding dan kunnen de trainingen ook individueel gegeven worden.

Voorafgaand aan een Bikkeltraining vindt een kennismakingsgesprek plaats met u als ouders en uw kind. Hierin bespreken we wat uw verwachtingen zijn en of de Bikkeltraining hierbij aansluit. Dit kennismakingsgesprek is kosteloos.

Hieronder ziet u een overzicht van de trainingen die gegeven worden.