kernvisie.jpg

De doelgroep

Kinderen die ‘anders leren’ komen vaak, ondanks een normale intelligentie, onvoldoende tot goed resultaat. Ze worden omschreven als druk of juist afwezig, beweeglijk of lastig te begeleiden, maar ook als creatief, gevoelig, praktisch en fantasievol. Ondanks de vele inspanningen van kind, school en ouders lukt het leren bij deze kinderen niet goed. Vaak is er bij deze kinderen sprake van een diagnose als dyslexie, dyscalculie of ADD/ADHD. De problemen die deze kinderen hebben, laten zich zien als automatiseringsproblemen, lees-, spelling- en rekenproblemen. De gevolgen hiervan kunnen verminderde concentratie, faalangst en negatief zelfbeeld (‘ik kan het toch niet’) zijn. Maar ook angsten, slecht slapen, bedplassen en niet naar school willen of durven.