kernvisie.jpg

De Kernvisiemethode

Het coachen met de Kernvisiemethode heeft als doel het kind op zijn eigen manier te laten ervaren dat het wel kan leren en tot resultaten kan komen: een toets halen of een examen met goed gevolg afleggen. Het kind leert zichzelf en zijn leerstrategie (manier van leren) ontdekken en gaat zien dat het op leergebied tot veel meer in staat is dan het eerst dacht.
Het kind leert diverse technieken aan om lesstof visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Het is belangrijk dat het kind goed gemotiveerd is om hier aan te werken en ouders hebben hierbij een begeleidende taak. 
De Kernvisiemethode heeft naast het effect op de leerproblemen ook een positieve invloed op sociaal-emotionele problemen die een rol kunnen spelen.

Wenden Kindercoaching & Logopedie
S.J.A. (Wiep) van Camp – van Haren
Molenveldlaan 150 6523RN Nijmegen

KvK 66829291
BTW nr 164925417B02
Bankreknr NL61 KNAB 0255 5193 11